Hur vore det om vi kunde kombinera kostnadseffektivitet, hög prestanda och låga utsläpp I samma fordon?
Det är precis vad HPDI™ gör.


Och det är tillgängligt idag, för ett renare imorgon. Minskar CO2 utsläpp I tunga transporter.

Hur vore det om vi kunde kombinera kostnadseffektivitet, hög prestanda och låga utsläpp I samma fordon?
Det är precis vad HPDI™ gör.

Och det är tillgängligt idag, för ett renare imorgon. Minskar CO2 utsläpp I tunga transporter.

HPDI™ Teknologi

Vår HPDI™ teknologi kombinerar låga emissioner, låg kostnad och hög prestanda oavsett om det används med biometan, vätgas eller andra gasbränslen i alla tunga lastbilar såväl som i andra tunga transportmedel.

leaf

LNG HPDI™

Industriledande bränslekostnader och minskade CO2 utsläpp för tunga transporter med fullt OEM integrerade flytande natur/bio gasbränslesystem
leaf

H2 HPDI™

Vätgasversionen av HPDI™ systemet: en praktisk, kostnadseffektiv och robust lösning för drift med vätgas.

Westport Fuel Systems

Om oss

HPDI™ är en produkt från Westport Fuel Systems, ett teknologiföretag som jobbar för rena transporter.

I en värld där vi fraktar allt mer gods längre sträckor leder Westport Fuel Systems skiftet till en ren och kostnadseffektiv transport.

Upptäck och ladda ner massor av bra material och öka din kunskap om våra teknologier.

WTW CO2 minskning

HPDI™ med 40% biometan levererar under sin livscykel samma CO2 minskning som bränsleceller med blå/grön vätgasblandning och kan leverera netto nollutsläpp av WTW CO2 med endast biometan
100%

HPDI™ 100% LBM

48%

HPDI™ 40%
LBM

49%

H2 HPDI™
80% Blue - 20% Green