TEKNOLOGI

Varför välja HPDI™

HPDI™  (High Pressure Direct Injection) teknologin är mer kostnadseffektiv än bränsleceller om man räknar CO2 reduktion. 8 HPDI™ med 40% biometan är speciellt attraktivt ur ett CO2 reduktionsperspektiv. Biometan har redan stor tillgänglighet och och kommer att nå 40% av den totala naturgaskonsumtionen i Europa 2030.

Ett bränslesystem med H2 (vätgas) HPDI™ erbjuder mycket större CO2 reduktion för varje investerad krona om man jämför med bränsleceller. Baserat på Westports nuvarande teknologi så kan H2 HPDI™ erbjuda att man kan undvika att använda känsliga och dyra mineraler I efterbehandlingssystem och I batterier. Detta resulterar i mycket lägre priser om man jämför med bränsleceller.

Våra lösningar

LNG HPDI™

LNG HPDI™ 2.0 består av en fullt integrerad “tank till?” lösning, som består av en cryogenic tank och en integrerad högtryckspump för LNG. Tanken sitter monterad på lastbilschassiet.

H2 HPDI™

Hydrogen HPDI™ (“H2 HPDI™“) är en mycket kostnadseffektiv teknik som ger hög verkningsgrad i övergången till klimatneutralitet inom den tunga fordonssektorn.

Oavsett om man använder biometan eller vätgas så levererar HPDI™-teknologin ledande CO2-reduktion för långa tunga transporter.

HPDI™ med 40% biometan levererar under sin livscykel samma CO2 minskning som bränsleceller med blå/grön vätgasblandning och kan leverera netto nollutsläpp av WTW CO2 med endast biometan.

Hemligheten för den unika lösningen för att kunna köra på gas är den revolutionerande och patenterade injektorn med en dubbelkoncentrisk nål. Injektorn levererar små mängder HVO och stora mängder bio-LNG under högt tryck till förbränningsrummet. Bio-LNG´n sprutas in i slutet av kompressionstakten.

Marknadsmöjligheter

I och med att Westport™ HPDI™ reducerar växthusgaserna med 20-100% om man räknar från “Well-to-wheel” och jämför med en dieselmotor, så är Westport™ HPDI™ en integrerad lösning för att reducera växthusgaserna på ett effektivt sätt.